Enerji

Enerji

Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir.

Su, rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer enerji türleri gibi yenilenebilir enerji türleri Türkiye’de bol miktarda bulunmaktadır.

Enerji Bakanlığı strateji planında, ülkenin toplam kurulu gücündeki yenilenebilir kaynak payını 2023 yılı itibarıyla %30 gibi dikkat çekici bir seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Enerji

*Kaynak: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Stratejik-Plan