EPC Engineering Procurement Constructions

EPC Engineering Procurement Constructions

EPC Engineering Procurement Constructions

 • Humartaş Yapı Enerji, güvenilir bir EPC müteahhidi olarak, güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), hidroelektrik enerjisi santralleri (HES) ve yapı projeleri alanlarında tam kapsamlı hizmet sunabilecek durumdadır.
 • Geniş bir portföyde hizmet sağlama kapasitesine sahip Humartaş Yapı Enerji, alternatif enerji sistemlerin de anahtar teslimi tamamlama yeteneğine sahiptir.
 • Humartaş Yapı Enerji, Karaman’da 3 MW kapasiteye sahip güneş santrali kurulumuna başlamıştır. Ayrıca Bitlis 6 MW, Afyon 13 MW, Malatya 14 MW güneş santralinin kurulum aşamasına gelinmiştir.
 • Tüm bunlar, anahtar teslimi, götürü bedelli Mühendislik-Tedarik-Yapım (EPC) taahhüdü olarak tamamlanacak olup, kurulum sonrası devreye alma işletme sürecini de başarıyla yüklenebilmiş durumdadır.

EPC SÜRECİ

Ölçüm ve Fizibilite Çalışmaları

 • Lokasyonun analitik bir şekilde seçimi
 • Ölçümlerin ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesi
 • Veri kalitesine önem verilmesi
 • Ölçüm fizibilite çalışma sonuçlarına göre TEKNİK Analizin yapılması
 • Uzun vadeli (destekleme mekanizması sona erdikten sonra) fiyat tahminine dayalı  FİNANSAL Analiz yapılması

Proje Geliştirme

 • Uzun vadeli üretim değerlerinin hesaplanması
 • İş planlarının detaylı bir şekilde yapılması
 • Ekipmanların seçiminin analitik şekilde yapılması
 • Ekipmanların kalitesini teminen imalat sürecinin izlenmesi ve tasarım esaslarına uygunluğunun denetlenmesi (üçüncü tarafların bu amaçla görevlendirilmesi)
 • Şebeke bağlantı tasarımının yapılması
 • Sosyal etki değerlendirmesi
 • Teknik, finansal, çevresel ve diğer faktörlerin bir arada değerlendirildiği risk değerlendirmesi çalışmalarının yapılması

İnşaat-Kurulum

 • Bağımsız üçüncü taraf görüşleri ile planlama ve inşaat sürecinin izlenmesi
 • İnşaat sürecinin bir program yönetimi yaklaşımı ile yürütülmesi,
 • Risk yönetimi uygulamaları
 • Tesis kurulumu
 • Sistemi devreye alma
 • Sistemin işletmesinin ve bakımlarının yapılması

O & M – İşletme & Bakım

Güneş Enerjisi Santrallerinde enerji üretimini yükseltmek, bakım maliyetini düşürmek ve giderleri optimize etmek için uygun işletme & bakım çözümleri sunulmaktadır.

Humartaş kendi geliştirdiği projelerin işletme & bakım süreçlerini yüklenmiş bulunmaktadır. Bunun için proje lokasyonlarında yerleşik yetkin personel istihdam etmektedir.

 • Üretim odaklı O&M süreçleri
 • Proje ömrü boyunca üretim garantisi
 • Proje ömrü boyunca materyal garantisi
 • Garantili geri dönüş süreleri
 • Yıllık denetleme

EPC-engineering-procurement-constructions