3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticaret ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun

4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

5346 Sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

6094 Sayılı Yenile Bilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik