EPDK Lisanssız Güneş enerjisi üretimi yönetmeliği özel veya tüzel tüm kişiler 1 MW’a kadar Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurma hakkı tanımıştır.*

Bu bağlamda Humartaş Yapı Enerji
• Arazi ve alan tespiti incelemeleri
• Tespit edilen arazi çevresi gerilim hatlarının incelenmesi
• Arazinin mevcut iklim ve meteoroloji durumunun incelenmesi
• Güneş enerjisi projelerinde güneş ölçümü yapılması
• Elektrik tüketiminin belirlenmesi
• Projenin yerleştirilebilmesi için teknik analizin yapılması
• Maliyet analiz tablolarının oluşturulması
• Finansman analizi yapılması ve uygun finans modelinin oluşturulması
• Projede başvurulması gereken bütün lisansların başvuruları ve takiplerinin yapılması
• Anahtar teslim kurulum ve işletme
süreçlerini yürütmektedir.

*Kaynak: http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=1292

Lisanssız Güneş Enerjisi Projesi Başvuru Süreci