Türkiye’nin bir çok bölgesinde toplamda 300 megavat Güneş Enerjisi Projeleri gerçekleştiren Humartaş Yapı Enerji A.Ş., TEDAŞ tarafından yayınlanan son yönetmeliğe uygun olarak 50 kWe’ya kadar Güneş Enerjisi arazi ve çatı uygulamaları projeleri de gerçekleştirecektir.

Türkiye’de 50 KWE ve Altındaki Projelerde Yeni Bir Dönem Başlıyor

50 kWe’ya kadar gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde yapılacak işlemler şu şekildedir:

1-     Arazinin uygunluğunun incelenerek, proje geliştirilip geliştirilemeyeceğini gösteren fizibilite raporunu hazırlamak,

2-     İlgili Elektrik Dağıtım şirketinden çağrı mektubunun çıkarılması,

3-     “LÜY Kapsamında 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin Tip Şartnamesi”ne uygun olarak Elektrik ve Statik Projelerin hazırlanarak ilgili şebeke işletmesi veya TEDAŞ Bölge Koordinatörlüklerine sunulması,

4-     İlgili şebeke işletmesi ile bağlantı anlaşmasının yapılması,

5-     EPC (Mühendislik-Satın Alma-İnşaat İşleri)’nin yapılması,

6-     TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne geçici kabulün başvurusunun yapılmasıdır.

Yönetmelik ve teknik şartnameye uygun olarak Türkiye’nin bir çok bölgesinde 50 kWe kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerinin kurulması hedeflenmektedir.

Yol-Haritasi

Türkiye’de 50 KWE ve Altındaki Projelerde Yeni Bir Dönem Başlıyor