Yönetim Anlayışımız

Yönetim Anlayışımız

Humartaş Yapı Enerji AŞ, faaliyet gösterdiği alanlarda uluslararası standartlara tabi kalarak ve çevreye zarar vermeyen tesisler inşa ederek, müşterilerine de dürüstlük prensibinden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir.

Yonetim-Anlayisimiz

KALİTE: Zamanın verimli kullanımı ve çalışma standartlarımız, kalite anlayışımızı belirleyen en  önemli unsurlarımızdır.

SORUMLULUK: Hizmet aldığımız ve verdiğimiz topluluklarla, ilişkilerimizde güvenilirliliği sağlayacak bir dürüstlük ve bütünlük ile hareket edeceğiz.

EYLEM: Müşterilerimize, yaptığımız taahhütlerimizi kesintisiz biçimde iyileştirmek üzere zorlukların ve fırsatların maliyet etkinliğini temel alan ve zamanında çözümler bulma sürecine katılacak ve KATKIDA bulunacağız.

UYGULAMALAR: Şirketimiz planlı büyümeyi ve uzun dönem karlılığı sağlayacak şekilde yönetilecektir.

BAŞARI: İnovasyon teknolojilerin değerine inanıyoruz. Mevcut seviyemizden daima daha ilerisini hedefleyerek daha yüksek başarılara odaklanacağız.

YENİLİK: Sistemlerin iyileştirilmesi ve hizmetlerin gelişmesinde yaratıcı düşünceyi ve ar-ge çalışmalarını destekliyoruz. Yeni fikirlere özellikle dikkat edeceğiz.

SAYGI: Bireyin memnuniyeti ve tarafımızdan göreceği saygının seviyemizi daha iyi noktalara taşıyacağını biliyoruz. Bu ilkelere dayalı çalışmalarımızı sürekli olarak iyileştireceğiz.

ÇALIŞANLAR: Çalışanlarımızın ellerinden gelen en iyi çabayı gösterdiklerine inanıyoruz. Biz de çalışma sistemlerimizi daima iyileştirmeye odaklanacağız.

DÜRÜSTLÜK: Davranış biçimimizin şirketimizin bir ürünü mahiyetinde olduğunu bilerek müşterilerimize kendimize davranılmasını istediğimiz şekilde davranacağız. Dürüstlük ilişkilerimizin temel taşı olacaktır.

ŞEFFAFLIK: Hizmet aldığımız ve verdiğimiz topluluklara karşı bilgilendirici ve şeffaf olacağız.

ÇALIŞMAK: İnsanların işlerinde gurur duymalarına olanak tanıyan bir ortam oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Kaliteye ulaşmanın önündeki engelleri saptayıp ortadan kaldırmak için insanlara yetki vereceğiz.

EĞİTİM: İnsanların gelişmesi ve ilerlemesine değer veriyoruz. İş eğitimine yatırım yapacak ve her çalışanımızın kendisini ilerletmesine olanak sağlayıp, onları cesaretlendireceğiz.